De school

Ons enthousiast en deskundig team staat voor u en de leerlingen klaar om ze een veilige- en respectvolle leeromgeving te bieden. Wij werken vanuit een stabiel fundament met aandacht voor orde en structuur.

Ons onderwijs is gericht op handelingsgericht werken. Dit betekent dat er binnen de kernvakken Rekenen, Taal en Lezen wordt gewerkt met 3 onderwijsarrangementen oftewel differentiatie op de wijze van instructie en verwerking.

Komend jaar zullen wij ongeveer 230 leerlingen huisvesten over 8 jaarklassen verdeeld over 9 groepen. We werken met homogene groepen en hebben voor de allerkleinste een instroomgroep ingericht.

Comments are closed.