Verlof

In beginsel  is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk!

De regeling omtrent het verlenen van verlof en het toezicht daarop is aanzienlijk verscherpt. Aangezien de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van de regels zullen wij deze strikt handhaven.

Alleen bij uitzondering kan binnen de wettelijke regels verlof worden verleend.
Meer informatie:

Folder luxeverzuim en verlof

format aanvraag verlof

Comments are closed.