Verlof

In beginsel  is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk!

De regeling omtrent het verlenen van verlof en het toezicht daarop is aanzienlijk verscherpt. Aangezien de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van de regels zullen wij deze strikt handhaven.

Alleen bij uitzondering kan binnen de wettelijke regels verlof worden verleend.

Vrijstelling wegens vakantie (ook 1 dag!) van de leerling kan door de directeur van de basisschool alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 

Op de volgende pagina is de folder te downloaden van Bureau Voortijdig School Verlaten

Comments are closed.