Directie

Diana Heiligers is de vervangend directeur op basisschool de Diabolo. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse praktijk. Te denken valt aan; aanspreekpunt ouders, verlofaanvragen, kennismakingsgesprekken etc.

Bart Alofs is de directeur van deze school. Hij is eindverantwoordelijke voor het organisatorische en onderwijskundige proces.

Telefoonnummer directie: 045-5452168
E-mail directie: directie.rkbsdediabolo@movare.nl

Voor bezoekers
Indien u het gebouw wil bezoeken, kunt u gebruik maken van de hoofdingang. U dient zich na binnenkomst even te melden bij de administratie met de reden van uw bezoek. Indien de administratie onbezet is, kunt u zich melden bij de voorste kantoren. We helpen u van daaruit graag verder.

Voor ouders:
Als eerste aanspreekpunt is er de leerkracht! Ook bij onenigheid. De directie is graag bereid tot een gesprek, mits er eerst een gesprek met de leerkracht heeft plaatsgevonden.

Comments are closed.