Aanmelding

2. Uw kind komt van een andere basisschool (zij-instroom)

Het kan gebeuren dat kinderen in groepen instromen, bijvoorbeeld door verhuizing of ontstane situaties op de andere school. Bij plaatsing van de aangemelde leerling is de formele procedure dan min of meer dezelfde als bij de vierjarigen. Verder ziet de procedure er als volgt uit:

-      Gesprek met de IB’er

-      IB’er neemt contact op met de vorige school

-      Onderwijskundig rapport en verdere gegevens worden intern besproken met leerkracht(en), IB en directie

-      Ouders worden op de hoogte gesteld van afwijzing of aanname

-      Definitieve aanmelddatum wordt afgesproken

Comments are closed.