OR

De oudervereniging is een vereniging van ouders van onze school die zich bezig houdt met het organiseren van buitenschoolse activiteiten en bieden hulp waar mogelijk en gewenst aan schoolse activiteiten. Iedere ouder kan op vrijwillige basis lid van de OR worden d.m.v. het betalen van contributie. De Oudervereniging heeft ook een bestuur en dit heet de ouderraad

De ouderraad voor schooljaar 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Veronique Daniëls
Penningmeester: Melanie Ritzen
Secretaris: Anita Smeets

Overige leden: Chantal Gelissen en Renee Donners

Contactpersoon van school: juffrouw José

De OR is bereikbaar via bovengenoemde personen, of via ouderraaddiabolo@gmail.com

Contributie
De contributie voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 17,50. Voor nieuwe leerlingen is dit bedrag tot 31-12-2018 € 17,50, vanaf 1-1-2019 tot 28-2-2019 € 10,00 en vanaf 1-3-2019 tot einde schooljaar € 5,00.
Het bedrag dient overgemaakt tot worden op rekeningnummer

Comments are closed.