Ouderraad

Onze school kent een oudervereniging. Deze heeft tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school m.b.t. onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (afgekort OR). De OR bestaat uitsluitend uit ouders en is aangevuld met een afgevaardigde van het team om de activiteiten die worden georganiseerd af te stemmen met de schoolse activiteiten.

We proberen ons doel te bereiken door samen met het team (de leerkrachten) activiteiten op school te organiseren, waarbij we vooral proberen om de huidige activiteiten in stand te houden of uit te breiden. Ongeveer 6 keer per jaar organiseren we een ouderraadvergadering, waarbij ook de afgevaardigde van het team aanwezig is.

Comments are closed.