Tussenschoolse opvang

Tussenschoolseopvang (overblijven)

Wettelijke kaders
Met ingang van 1 augustus 2006 wordt het bestuur verantwoordelijk voor de Tussen-Schoolse-Opvang in alle scholen die onder de Wet Primair Onderwijs (WPO) vallen.

Tussen-schoolse-Opvang Basisschool De Diabolo
De werkgroep TSO (vrijwilligers en coördinator) is belast met de organisatorische uitvoering van de Tussen-Schoolse-Opvang (overblijven). De financiële afhandeling wordt door school geregeld. Zowel organisatorisch als financieel wordt er verantwoording afgelegd aan de medezeggenschapsraad. De directie blijft altijd eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De TSO-vrijwilligers staan onder (dagelijkse) leiding van de coördinator Frans de Goede.

Comments are closed.