Tussenschoolse opvang

Opvangkosten
De opvangkosten voor schooljaar 2015-2016 zijn vastgesteld op € 1,25 per overblijfmoment. Hiervoor wordt alleen de dienst opvang geleverd.

Registratie/Betaling
Ouders die gebruik willen maken van de opvang dienen zich vooraf te registreren in het adminstratieprogramma www.overblijvenmetedith.nl. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van de leerlingen.
De betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso. Alle andere vormen van betaling dienen voorafgaand aan de overeenkomst te worden besproken en goedgekeurd door de directie.

Beëindiging opvang
De directie behoudt de vrijheid om de dienst Tussen-Schoolse-Opvang tijdelijk of structureel voor leerlingen te beëindigen op basis van:
Gedrag
Financiële nalatigheid (zie ook informatie Leergeld Parkstad)

Comments are closed.