MR

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak op onderwijs- en schoolbeleid. De MR geeft adviezen of neemt besluiten over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de school. Op deze manier biedt de MR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op schoolbeleid. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijelkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

 

Voor meer informatie zie onderstaande documenten:

MR-reglement

Jaarplan 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020

Lopend jaarverslag

 

 


 

 

Dennis Haagen: vader Jip en Karlijn Haagen
Sylvia Wijshoff: Moeder van Jesse en Noud Wijshoff

Helma Stüve: Leerkracht groep 4
Lisa Jansen:  Leerkracht groep 7