Oudervereniging

 

 

De oudervereniging is een vereniging van enthousiaste ouders van onze school die gedurende het schooljaar allerlei gezellige en leuke  buitenschoolse activiteiten organiseren. Daarnaast ondersteunen ze  schoolse activiteiten. Iedere ouder kan op vrijwillige basis lid van de OR worden d.m.v. het betalen van contributie. 

 

De oudervereniging voor   schooljaar 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter: Renee Donners (mama van Fleur en Merel Donners) 
Penningmeester: Melanie Ritzen(mama van Dion Ritzen)
Secretaris: Anita Smeets (mama van Renske en Evan Smeets)
Overige leden: Chantal Gelissen (mama van Elize Gelissen).

 


Contributie
De contributie voor schooljaar 2020-2021  is vastgesteld op € 17,50 per kind.

Voor nieuwe leerlingen is dit bedrag tot 31-12-2020 € 17,50, vanaf 1-1-2021 tot 28-2-2021 € 10,00 en vanaf 1-3-2021  tot  einde schooljaar € 5,00.

 

U kunt het bedrag overmaken voor  12- 10-2020  op rekeningnummer:                                
NL 31 INGB 0005051513 t.a.v. de Ouderraad de Diabolo.

De activiteiten zijn voor de leden gratis en voor niet-leden € 10 per activiteit.
(m.u.v. het pleinfeest)

 

De contactpersoon van school is  juffrouw José
U kunt de oudervereniging bereiken via email: ouderraaddiabolo@gmail.com