Meester Jos

Meester Jos

Groep 4 en 5
Telefoon: 045-5452168
E-mail: jos.schlechtriem@movare.nl

Mijn naam is Jos Schlechtriem, beter bekend als meester Jos. 

Sinds juni 1977 ben ik werkzaam in het (basis)onderwijs. 

In de loop der jaren heb ik alle klassen c.q. groepen gehad en bijna alle voorkomende werkzaamheden op 

school uitgevoerd. 

Vanaf oktober 1990 werk ik op bs. de Diabolo (de voormalige St. Lambertusschool). 

Ik werk nu al heel veel jaren met enthousiasme en plezier in de middenbouw-groepen, met name in groep 4. 

Daarnaast ben ik o.a. preventiemedewerker, BHV'er en contactpersoon Vebo.