Verlof

In beginsel is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk. De regeling omtrent het verlenen van verlof en het toezicht daarop is aanzienlijk verscherpt. Aangezien de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van de regels zullen wij deze strikt handhaven.

Alleen bij uitzondering kan binnen de wettelijke regels verlof worden verleend. Onderstaand lees je de regels waaraan wij (en dus ook de ouders) gebonden zijn. De regels voor verlof buiten vakanties zijn als volgt:

Helaas kunnen wij formeel geen verlof geven als uw aanvraag niet aan deze voorwaarden voldoet.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het bureau VSV, tel. 045-4001133. Verlofaanvragen kunnen bij de directeur worden ingeleverd.

Verlof aanvraag Download

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details