MR

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak op onderwijs- en schoolbeleid. De MR geeft adviezen of neemt besluiten over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de school. Op deze manier biedt de MR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op schoolbeleid. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

Voor meer informatie zie onderstaande documenten:

Lopend jaarverslag 2022-2023 Download
Lopend jaarverslag 2023-2024 Download

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details