MR

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak op onderwijs- en schoolbeleid. De MR geeft adviezen of neemt besluiten over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de school. Op deze manier biedt de MR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op schoolbeleid. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

Voor meer informatie zie onderstaande documenten:

Lopend jaarverslag 2022-2023 Download
Onze MR.